Clúster de Control Room

Clúster de Control Room: Un clúster de Control Room es un grupo de servidores que se utilizan para administrar, supervisar e implementar bots.